Accountant versus Boekhouder of toch samen?

 
Veel zelfstandig ondernemers zijn zich niet echt bewust van het verschil tussen boekhouden en accounting. Toch is het een belangrijk onderscheid. Als je het verschil weet, kun je ook beter de juiste professionals inhuren voor jouw bedrijf. Het geeft je een grondiger begrip van wat je van elke relatie precies verwachten kunt.

Verschil boekhouding en accounting

Er zijn enkele belangrijke verschillen tussen de zakelijke boekhouding en accounting, hoewel die verschillen steeds vager worden. De voortschrijdende technologie en de veranderende mentaliteit in beide beroepen zorgen er immers voor dat veel boekhouders tegenwoordig de rollen op zich nemen die meer traditioneel door accountants beheerd worden.
 
Evenzo vertakken veel accountants zich naar verschillende gespecialiseerde aandachtsgebieden om hun klanten zo te helpen hun gehele financiële situatie effectiever te kunnen beheren. Boekhouders en accountants werken in principe met verschillende elementen van financiën. En hoewel ze nauw samenwerken, zijn hun taken dus verschillend.

Wat doet een boekhouder?

Boekhouders beheren traditioneel de dagelijkse financiële transacties in een bedrijf. Boekhouders registreren en organiseren veelal deze financiële gegevens. De boekhouder verzamelt en verwerkt de meest relevante data om die informatie toegankelijker te maken. 

Wat doet een accountant? 

Accountants hebben van oudsher een meer adviserende rol voor ondernemers. Ze analyseren, interpreteren en vatten de financiële informatie samen. Een accountant kan met een boekhouder overleggen om zo de financiële administratie te verduidelijken of om meer inzicht in de dagelijkse uitgaven te krijgen.
 
Ze hebben hetzelfde doel, namelijk het ondersteunen van de financiële gezondheid van een bedrijf. Dit door middel van nauwkeurige en goed georganiseerde informatie. Ze werken in de meeste gevallen echter aan verschillende stappen in het financieel beheer proces.
 
Een ander verschil tussen boekhouders en accountants is dat accountants zich vaak op boekhoudgebied specialiseren. Het boekhouden bestaat per slot van rekening, ongeacht de branche of het type bedrijf, veelal uit vergelijkbare procedures, al zijn er wel gespecialiseerde boekhouders (bijvoorbeeld IBEO, een boekhouder gespecialiseerd in horeca).
 
Sommige accountants richten hun inspanningen op een bepaald type boekhouding, waarbij ze hun analyse aanscherpen op basis van de technische kennis van de verschillende vakgebieden.
 
Deze specialisatie van een accountant heeft dan ook zeker een grote impact op hun dagelijkse werkzaamheden. De functieomschrijving van een boekhouder blijft ongeacht de situatie vrij statisch.
 
Een forensisch accountant zou bijvoorbeeld extra tijd aan het onderzoeken van fraude kunnen besteden. Terwijl een stafaccountant meer tijd aan administratief werk zou kunnen besteden, plus het geven van belastingadvies.

Een vergelijkbare werkomgeving

 
Boekhouders en accountants hebben een vergelijkbare werkomgeving, omdat ze in veel gevallen zelfstandig in een kantooromgeving werken. Hoewel ze individueel werken, werken ze ook vaak met andere professionals samen om zo niet alleen de communicatie te verbeteren, maar alsook een efficiënte workflow te creëren.
 
Het is daarom ook niet altijd accountants versus boekhouders: er is namelijk een overlapping qua werkzaamheden. Zowel boekhouders als accountants verstrekken immers strategisch advies aan hun klanten.
 
Een IBEO boekhouder kan jou bijvoorbeeld goed vertellen hoe jij jouw boekhoudprocessen kunt stroomlijnen. Een accountant zou jou daarnaast manieren voor kunnen stellen om je belastingplicht te minimaliseren. Of zou jou kunnen helpen beslissen of jij je bedrijf wellicht niet beter qua rechtsvorm aan zou moeten passen.
Terug naar overzicht