RA Accountant

RA staat voor Register Accountant. Een RA Accountant heeft een universitaire opleiding moeten volgen en is voornamelijk bezig met controlewerkzaamheden en het verslag doen van de financiële gegevens. Een Register Accountant moet ingeschreven staan bij de koninklijke beroepsorganisatie NIVRA. De kerntaken van een RA Accountant zijn meestal het geven van zekerheid over financiële informatie, processen en systemen.

Wettelijke eisen aan een RA Accountant

Een registeraccountant moet bij het uitoefenen van zijn beroep voldoen aan strenge wettelijke eisen. Daarnaast is er vanuit de beroepsorganisatie een gedragscode opgesteld waaraan een RA zich moet houden. Bij het volgen van de praktijksopleiding tot Registeraccountant moet er ook al aan deze wet- en regelgeving worden voldaan. De wetten en regels zijn o.a. vastgelegd in de Wet op het Accountantsberoep, de Verordening op de praktijkopleidingen AA/RA, de Verordening op de geldelijke bijdragen voor de praktijkopleidingen AA/RA en de Nadere Voorschriften op de Praktijkopleidingen AA/RA.

Verschillen en overeenkomsten RA Accountant en AA Accountant

AA Accountants en RA Accountants hebben dezelfde bevoegdheden. Ze mogen allebei verklaringen zetten en handtekeningen zetten op jaarrekeningen. De titel van RA Accountant is net zoals die van AA Accountant beschermd. Het verschil is juist dat RA Accountants zich meer richten op grote ondernemingen en multinationals terwijl AA Accountants zich juist richten op MKB-bedrijven. Ook bij de 4 grote accountantskantoren (Deloitte, KPMG, EY, PWC) zijn met name RA Accountants werkzaam.

Terug naar overzicht